Bestill radonmåling

 

I måleprosedyrene fra statens strålevern punkt 6.1 står følgende: "Det skal måles i minst to oppholdsrom, samt minst et oppholdsrom i hver etasje.

Med oppholdsrom menes rom som er i regelmessig bruk. Soverom, barnerom og stue er klare eksempler. I større boliger må det vurderes å måle i flere oppholdsrom enn minimumskravet i prosedyren"

 

Måling skal utføres med 1 målepakke per boenhet. Skal du måle i ett hus hvor du selv bor og har utleieleilighet må du måle med 2 målepakker med minst 2 målebrikker i hver.

 

Radon kan måles med sporfilmer, enten rådgivende kortidssporfilm (10 døgn) eller langtidssporfilm (min. 60 dager. med årsmiddelverdi). Langtidsmåling må foretas mellom 15 oktober og 15 april for å få utregnet årsmiddelverdi. Radonassistanse AS  har kompetanse til å bistå med hjelp dersom målinger skulle vise verdier over de anbefalte grenseverdier satt av statens strålevern. Vi utfører også tiltak for å redusere radonnivåene

Målinger bør gjøres i minst to av de rommene som benyttes mest og under mest mulig normale forhold. Detektorene må ikke plasseres nær vindu, ildsted, ventilasjonskanal, varmeovner etc.

Alle målepakker inneholder sporfilm, to måleprotokoller, bruksanvisning, ferdig frankert og adressert returkonvolutt og målerapport tilsendt i posten.  Mva er inkludert i prisen.

Bilder

Produkt:

Beskrivelse:

Pris:

Antall

Kjøp

Sporfilm CR-39, 2 stk. inkl porto, 2-3 mnd

1 pakke 

375,00

Sporfilm CR-39, 3 stk. inkl porto, 2-3 mnd

1 pakke 

507,00

Sporfilm CR-39, 4 stk. inkl porto, 2-3 mnd

1 pakke 

647,00

Sporfilm CR-39, 1 stk. inkl porto, 14 dager

1 pakke 

380,00

Sporfilm CR-39, 2 stk. inkl porto, 14 dager

1 pakke 

550,00

Sporfilm CR-39, 3 stk. inkl porto, 14 dager

1 pakke 

737,00

Sporfilm CR-39, 4 stk. inkl porto, 14 dager

1 pakke 

932,00

Radontest i drikkevann, inkl porto

prøveflaske 

735,00

Flisby Radonsug med strømforsyning, bryter og nettfilter eks. frakt

1 pakke 

6800,00

Airthings Home Radonmåler + frakt

Les mer 

1690,00

Ventilforlenger + frakt

Forlenger til flisby radonsug eller friskluftventil 

1500,00

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP Professional